Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Το Λούνα Πάρκ της Ανακύκλωσης


ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η Ε.Ε.Α.Α με χαρά σας προσκαλεί στο

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

που οργανώνει σε συνεργασία με τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα.
Μία ψυχαγωγική αλλά παράλληλα ενημερωτική δράση για τους μικρούς μας φίλους με γνωστά παιχνίδια που έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα με μηνύματα Ανακύκλωσης, ώστε τα παιδιά ενώ διασκεδάζουν, παράλληλα, να εκπαιδεύονται στα υλικά που ανακυκλώνονται και στη σωστή συμμετοχή στην Ανακύκλωση.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
Σχεδιασμός

Το Σύστημα εισηγείται στους συνεργαζόμενους Ο.Τ.Α. το βασικό σχεδιασμό της χωροθέτησης των κάδων και της συλλογής. Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον Ο.Τ.Α. το Σύστημα συλλέγει πληροφορίες για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του έργου. Οι πληροφορίες που συνήθως αναζητούνται είναι:
  • χάρτης του Δήμου
  • δημογραφικά στοιχεία
  • αποτύπωση του δικτύου κάδων απορριμμάτων
  • ποσότητες των απορριμμάτων που φτάνουν στο Χ.Υ.Τ.Α.
  • στοιχεία για τα οχήματα συλλογής των απορριμμάτων
  • οι εμπορικές περιοχές
  • οι βιομηχανικές ζώνες που πιθανόν να βρίσκονται στα όρια του δήμου
  • οι τοπικές ή/και εποχικές ιδιομορφίες.

Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται στον πληθυσμό του προς ένταξη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την απογραφή του 2001 (στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε.). Ο εξοπλισμός που παραχωρείται στους Ο.Τ.Α. είναι: 
  • Κάδοι, ώστε να καλυφθεί πλήρως ο δήμος και απορριμματοφόρα των 8 κ.μ. ή των 16 κ.μ.

Μετά τη συμφωνία στο σχεδιασμό ακολουθεί η διαδικασία για τη δωρεά του οχήματος συλλογής. Όταν ολοκληρωθεί, ετοιμάζεται το χρονοδιάγραμμα από κοινού με τον Ο.Τ.Α. το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες, έναρξης και ολοκλήρωσης της ενημέρωσης, της τοποθέτησης των κάδων και της έναρξης των δρομολογίων συλλογής.


Λειτουργία

Οι δημότες συλλέγουν τα υλικά συσκευασίας τους, διαφορετικά από τα οργανικά απορρίμματα και κατόπιν τα απορρίπτουν στους μπλε κάδους ανακύκλωσης. Ο Ο.Τ.Α. έχει υποχρέωση να συλλέξει τα υλικά που υπάρχουν στους μπλε κάδους. Η προτεινόμενη συχνότητα συλλογής του κάθε κάδου είναι 3 φορές την εβδομάδα. Σε περιπτώσεις κάδων που βρίσκονται σε εμπορικές περιοχές η ανάγκη της συλλογής μπορεί να είναι καθημερινή.

Στη συνέχεια, τα οχήματα συλλογής πηγαίνουν στο Κ.Δ.Α.Υ. όπου ζυγίζεται το περιεχόμενο τους και αδειάζουν τα ανακυκλώσιμα ώστε να οδηγηθούν για διαλογή.
Δημοσίευση σχολίου