Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ - ξεκίνησαν οι εγγραφές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΑΙΓΙΝΑΣ


Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αίγινας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αίγινας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αίγινας  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:


 Ξένες γλώσσες ( Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά κ.λ.π. )


 Πληροφορική ( Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Δημιουργία Ιστοσελίδας κ.λ.π. )


 Πολιτισμός & Τέχνη (Ιστορία της Τέχνης, Θέατρο, Κινηματογράφος)


 Οικονομία & Επιχειρηματικότητα


 Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλον


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας


και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η


υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.


Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του


Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής


Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής


Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση


(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .


Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στον κ.Διακογιάννη Ιωάννη και στην κ.


Γκοτσούλια Σπυριδούλα στο γραφείο του ΕΠΑΛ Αίγινας στο τηλ. 2297024124


Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας


ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ


ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δημοσίευση σχολίου