Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με  χωρική αρμοδιότητα  για τις περιφέρειες 
Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,
ενημερώνει  όλους τους ενδιαφερόμενους  επιχειρηματίες για  τα ακόλουθα:
Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 24:00 λήγει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ». 
Το Πρόγραμμα  «Εναλλακτικός Τουρισμός» αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω της αξιοποίησης των εναλλακτικών ή/και ειδικών μορφών τουρισμού. 
Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.yppo.gr, www.visitgreece.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) από όπου μπορούν και να εκτυπωθούν. 
Για τυχόν  επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 10, 106 71 Αθήνα, 2ος όροφος, στα τηλ. 210-3617160-2 και πληκτρολόγηση “3” (Τουριστικά), στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, Αναπτυξιακούς Φορείς καθώς και τα Επιμελητήρια της Περιφερείας όπου εδρεύουν, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης και το Ελληνικό  Δημόσιο (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ). ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.

Από την ΕΛΑΝΕΤ
Δημοσίευση σχολίου