Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ;
Στην μεταβατική αυτή περίοδο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται:
Από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, στους οποίους δόθηκε δικαίωμα 400 επισκέψεων ασθενών ανά μήνα
Από τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών Νοσοκομείων, τακτικά και επείγοντα, από τα Κέντρα Υγείας και από τα Περιφερειακά ιατρεία αυτών


ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ;
Από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στο www.eopyy.gov.gr
Από το τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ, στο τηλέφωνο 210 3803470 και ώρες 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ., με αστική χρέωση
Από όλα τα Δημαρχεία, στα οποία έχουν αναρτηθεί λίστες των συμβεβλημένων ιατρών
Από τα ΚΕΠ όλης της ΕλλάδαςΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑΤΡΟ;
Ελεγκτές γιατροί υπάρχουν :
Στα Δημόσια Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας
Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39, Μαρούσι
Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ) του ΕΟΠΥΥ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης
Οι Ελεγκτές Ιατροί θα βρίσκονται στις παραπάνω ΠΕ.ΔΙ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και για όσο χρονικό διάστημα χρειασθεί.
Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι έργο των ελεγκτών είναι η έγκριση ή μη παροχών (οπτικά, φυσικοθεραπείες, ειδική αγωγή, κλπ) όπως αυτές ορίζονται  από τον ΕΚΠΥ. Παρακαλούνται τα τμήματα παροχών τόσο των ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ όσο και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να επιδείξουν ανεκτικότητα στο ζήτημα της έγκαιρής θεώρησης για το μεταβατικό στάδιο.ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ (AYE) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ (BYE) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ;
Έχουν συγκροτηθεί Πρωτοβάθμιες (ΑΥΕ) και Δευτεροβάθμιες (BΥΕ) Υγειονομικές Επιτροπές στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ) της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν καθημερινά και θα εξετάζουν αιτήματα ασφαλισμένων για τη χορήγηση πάσης φύσης αναρρωτικών αδειών, όπως προβλέπεται από τους επιμέρους κανονισμούς των ασφαλιστικών ταμείων, τα εκκρεμούντα αιτήματα των ασφαλισμένων μέχρι σήμερα καθώς και τα νέα αιτήματα ασφαλισμένων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιτροπών. Αντικείμενο των ΒΥΕ θα είναι η εξέταση των ενστάσεων των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ κατά των αποφάσεων των ΑΥΕ.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν καθημερινά, εξετάζοντας κατά προτεραιότητα τις εκκρεμότητες που παρέλαβαν από τις  Μονάδες Υγείας.

Οι πενήντα επτά (57) Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ εκτός από τα εκκρεμή αιτήματα των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ που ήδη έχουν παραλάβει, θα παραλαμβάνουν και νέα αιτήματα ασφαλισμένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ. γνωμάτευση θεράποντα ιατρού για χορήγηση αναρρωτικής άδειας), που αφορούν τα προαναφερόμενα θέματα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ στις οποίες δεν θα λειτουργήσουν Υγειονομικές Επιτροπές, θα διαβιβάζουν τα αιτήματα σταδιακά, με βάση την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης, στις επιτροπές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Εξυπακούεται ότι αιτήματα ασφαλισμένων που θα διαβιβαστούν από την περιφέρεια θα εξεταστούν χωρίς την παρουσία των ίδιων των ασφαλισμένων.

Τα θέματα που θα εξετάζουν οι Υγειονομικές Επιτροπές  αφορούν πάσης φύσεως αναρρωτικές άδειες, χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε τέκνα-μέλη οικογένειας λόγω ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα, και πιθανά εκκρεμούντα αιτήματα για χορήγηση πρόσθετων ειδών-μηχανημάτων αποκατάστασης κτλ.

Σημειώνουμε ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση για θέματα λειτουργίας των Επιτροπών, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  d7.t4@eopyy.gov.gr ή  d3@eopyy.gov.gr


ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ;
Έχουν συσταθεί δύο (2) Επιτροπές, οι οποίες εδρεύουν επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, στο Μαρούσι (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ), οι οποίες θα συνεδριάζουν καθημερινά. Τα μέλη των Επιτροπών γνωματεύουν επί αιτημάτων ασφαλισμένων για έγκριση προσπαθειών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας καθώς και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ. Για πληροφορίες το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210 8110684.


ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΑΥΣ) ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ;
Το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) , εδρεύει στην Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ),  συνεδριάζει καθημερινά και γνωματεύει επί των κάτωθι:
για την αναγκαιότητα χορήγησης ινσουλίνης στους πάσχοντες από   σακχαρώδη διαβήτη
για την αναγκαιότητα της αντικατάστασης αντλίας ινσουλίνης μετά την παρέλευση πενταετίας στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη
για την αναγκαιότητα χορήγησης συσκευών έγχυσης φαρμάκων που φέρουν εμφυτευόμενα συστήματα
για θεραπείες που δεν είναι ευρέως διαδεδομένες
για την αναγκαιότητα μετακίνησης ασφαλισμένων που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε μη πλησιέστερη του τόπου κατοικίας τους μονάδα αιμοκάθαρσης
για την αναγκαιότητα αποζημίωσης δαπάνης μετακίνησης συνοδού ασθενούς, για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, για εισαγωγή ή αντιμετώπιση με βραχεία νοσηλεία σε νοσηλευτική μονάδα (κρατική ή ιδιωτική) ή εξέταση σε υγειονομική δομή εκτός του τόπου κατοικίας τους
για την αναγκαιότητα ένταξης νέων ειδών θεραπευτικών μέσων και προθέσεων στα χορηγούμενα ή εξαίρεσής τους από αυτά, καθώς και καθορισμού των ειδικότερων προϋποθέσεων και τις ιατρικές ενδείξεις χορήγησής τους
για την τελική έγκριση ή επικύρωση (μετά από προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων Περιφερειακών Υγειονομικών Επιτροπών) για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, της προκλητής ωοθηλακιορηξίας και της χορήγησης γοναδοτροπινών σε άντρες
για την αναγκαιότητα πρόσθετης δαπάνης για μεμονωμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων, χορήγησης σκευασμάτων ειδικής διατροφής που ανήκουν στην κατηγορία των διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMP) και όσων έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτά γνωστοποιούνται από τον ΕΟΦ
την αναγκαιότητα χορήγησης σε δικαιούχους ασφαλισμένους, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και προϊόντων ειδικής διατροφής (που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ) και σε άλλες νόσους, οι οποίες βάσει προσκομισθέντων ιατρικών γνωματεύσεων, θα αιτιολογούν τη χορήγησή τους για την αναγκαιότητα χορήγησης επιπλέον ποσοτήτων ή δαπανών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στους δικαιούχους ασφαλισμένους
για την αναγκαιότητα  χορήγησης φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στις  περιπτώσεις καρκινικής καχεξίας
για την αναγκαιότητα παράτασης της νοσηλείας, πέραν της προβλεπόμενης, για τους ασφαλισμένους που νοσηλεύονται σε Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης
για την κατ’ εξαίρεση γνωμάτευση για τις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η νοσηλεία στο εξωτερικό, τον τρόπο, τη διαδικασία έγκρισης της νοσηλείας του ασθενούς, το ύψος της δαπάνης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια έως τη σύσταση και συγκρότηση των αρμοδίων ειδικών υγειονομικών επιτροπών για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, όπως εκάστοτε ισχύει
για όλες τις ιατρικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και για τις οποίες δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το ΚΕΣΥ. 
Για πληροφορίες το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210 8110690.


ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ;
Έχουν συσταθεί δύο (2) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, οι οποίες γνωματεύουν για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς και για φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων, αποτελούμενες από γιατρούς του Οργανισμού, ειδικότητας σχετικής με την νόσο για την οποία συνταγογραφείται το σκεύασμα, καθώς και  φαρμακοποιούς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑΣ
Η Επιτροπή εδρεύει επί της οδού Απ. Παύλου 12, Μαρούσι (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ).
Τα μέλη της Επιτροπής γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων των Νομών: Αττικής, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Άρτας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ζακύνθου, Χίου, Λέσβου, Σάμου, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας. 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Επιτροπή εδρεύει επί της οδού Αριστοτέλους 17-19, Θεσσαλονίκη.
Τα μέλη της Επιτροπής γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων των Νομών: Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Φλώρινας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας.

ΠΟΙΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ;
Όλοι οι γιατροί (γιατροί νοσοκομείων, κέντρων υγείας, ιδιωτικών κλινικών και ιδιώτες ιατροί συμβεβλημένοι ή μη με τον ΕΟΠΥΥ) δύνανται να γράφουν αναρρωτικές άδειες.
Για όλες τις χορηγούμενες άδειες, ανεξαρτήτως ημερών, απαιτείται παραπομπή σε Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Κατ εξαίρεση, άδειες που έχουν χορηγηθεί μετά από νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο και μέχρι 15 ημέρες, στο εξιτήριο απαιτείται μόνον σφραγίδα ελεγκτή γιατρού και όχι παραπομπή σε Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Αιτήματα ΝΠΔΔ για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν την υγειονομική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα εξεταστούν από τις επιτροπές του ΕΟΠΥΥ για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΠΕΔΥ. Οι αποφάσεις των επιτροπών που αφορούν τα εν λόγω αιτήματα θα διαβιβαστούν στα ΝΠΔΔ με ευθύνη των Διευθυντών των Περιφερειακών Διευθύνσεων από όπου εξετάστηκαν.


ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ;
Σε ότι αφορά στις εγκύους ασφαλισμένες, για την έγκριση αναρρωτικών αδειών θα ακολουθηθεί η διαδικασία που διέπει όλες τις υπόλοιπες αναρρωτικές, δηλαδή θα εξετάζονται από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή για το μεταβατικό στάδιο μέχρι να οριστεί διαφορετική διαδικασία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ;
Οι έγκυες μπορούν να λαμβάνουν Βεβαιώσεις Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού από μαιευτήρες – γυναικολόγους των Κρατικών Νοσοκομείων, συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και οι μη συμβεβλημένους (ιδιώτες) ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ. Σημειώνεται ότι για την αποζημίωση του εν λόγω επιδόματος αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και γενικότερα το κάθε ασφαλιστικό ταμείο χωριστά.


ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ, ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
Για το διάστημα της διαθεσιμότητας, οι υπηρεσίες αυτών των μονάδων παρέχονται από τους συμβεβλημένους ιατρούς ειδικοτήτων.


ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΩ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ κτλ)
Γνωμάτευση για ειδικές θεραπείες χορηγείται από:
Κρατικά Νοσοκομεία με τα αντίστοιχα τμήματα πχ Νοσοκομείο Παίδων
Κέντρα Ψυχικής Υγείας
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα


ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;
Εμβολιασμοί διενεργούνται από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παιδιάτρους, Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας που διαθέτουν τα αντίστοιχα τμήματα.
Εάν ο εμβολιασμός διενεργηθεί σε μη συμβεβλημένους ιατρούς , η δαπάνη δεν αποζημιώνεται.


ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ;
Τα οδοντιατρεία των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ θα επαναλειτουργήσουν μετά την λήξη της διαθεσιμότητας - κινητικότητας του προσωπικού τους με την εποπτεία των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ). Το οδοντιατρικό και οδοντοτεχνικό προσωπικό των μονάδων υγείας που θα ενταχθεί στις Υγειονομικές Περιφέρειες θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στους ασφαλισμένους.  Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν εξωτερικοί συμβεβλημένοι οδοντίατροι με τον ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τα συλλογικά όργανα των οδοντιάτρων για υπογραφή συμβάσεων και με ιδιώτες οδοντιάτρους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.


ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ;
Οι μονάδες θα ανοίξουν στις 19/3/2014.


ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ;
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι ασφαλισμένοι ευρωπαϊκών φορέων θα εξυπηρετούνται από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης με τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.


ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;
Αιτήματα για συνεχιζόμενη θεραπεία ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΕ, αλλά χορηγούνται από τον θεράποντα γιατρό και θεωρούνται από τον Ελεγκτή Γιατρό του ΕΟΠΥΥ για το μεταβατικό στάδιο ή όπως αλλιώς οριστεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
Αφορούν σε παθήσεις που προϋπάρχουν της ημερομηνίας λήξεως της ασφαλιστικής ικανότητας και χρήζουν θεραπευτικής αγωγής. Χορηγούνται για διάστημα 6 μηνών και συστήνεται να εξεταστούν από ΚΕΠΑ για την λήψη ποσοστού αναπηρίας κλπ.
Ενδεικτικά αναφέρονται χρόνια νοσήματα για τα οποία χορηγείται συνεχιζόμενη θεραπεία όπως καρδιοπάθειες, σακχαρώδης διαβήτης, μεταβολικά νοσήματα, ψυχώσεις, υπέρταση κλπ και όχι οξεία νοσήματα όπως κολικός, οξεία οσφυαλγία κλπ.

ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΚΝΑ-ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ;
Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας λόγω ανικανότητας σε τέκνα, προστατευόμενα μέλη άμεσα ασφαλισμένων, θα γίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές που λειτουργούν στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την λειτουργία του νέου Φορέα.


ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ;
Σε ότι αφορά τη δήλωση ατυχήματος το ειδικό έντυπο οπωσδήποτε θα συμπληρώνεται από τον θεράποντα ιατρό κρατικού νοσοκομείου ή συμβεβλημένης κλινικής ή ιδιώτες (συμβεβλημένους ή μη) και μετά θα εγκρίνεται από τον ελεγκτή για το μεταβατικό στάδιο μέχρι να οριστεί διαφορετική διαδικασία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;
Μπορείτε να απευθύνετε τις καταγγελίες σας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, στην διεύθυνση Αξιολόγησης & Διασφάλισης Ποιότητας Κηφισίας 39, Μαρούσι, 15123.


Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους


ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΤΑΥΡΟΣ, ΥΜΗΤΤΟΣ

ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λεωφ. Μαραθώνος & Κρήτης 2, ΠΑΛΛΗΝΗ) τηλ: 2106663645
ΑΥΛΩΝΑ, ΑΧΑΡΝΑΙ, ΒΑΡΗ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΒΟΥΛΑ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΚΡΩΠΙΑ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΜΕΣΟΓΕΙΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΣΠΑΤΑ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ(ΛΟΥΤΣΑ), ΑΦΙΔΝΑΙ, ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔOΝΕΣ, ΚΑΛΑΜΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΚΑΠΝΔΡΙΤΙ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΑΛΑΚΑΣΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΟΠΟΥ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ, ΡΑΦΗΝΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ, ΩΡΟΠΟΣ

ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Γούναρη 22, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) τηλ: 2106019805/803/808
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Ν.ΨΥΧΙΚΟ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΕΥΚΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΨΥΧΙΚΟ, ΕΚΑΛΗ, ΠΑΛΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Μπότσαρη 14, ΑΙΓΑΛΕΩ) τηλ: 2105317186/5319119
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΛΙΟΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΧΑΪΔΑΡΙ

ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμητρος 59, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) τηλ: 2105565501/502
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΖΕΦΥΡΙ, ΦΥΛΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΒΙΛΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙ, ΜΑΝΔΡΑ, ΜΕΓΑΡΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΟΙΝΟΗ

ΠΕ.ΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ηρ. Πολυτεχνείου 19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) τηλ: 2104139363/365
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΕΡΑΜΑ, ΑΙΓΙΝΑ, ΚΥΘΗΡΑ, ΥΔΡΑ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ
   
ΠΕ.ΔΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Κολοκοτρώνη 47, ΚΑΛΛΙΘΕΑ) τηλ: 2109485620/650
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΜΠΡΑΧΑΜΙ), ΑΛΙΜΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ πανελλαδικάΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ      
ΠΕΔΙ    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    Τ.Κ.    ΠΟΛΗ    ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 001  Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας    Χαριλάου Τρικούπη & Κύπρου    30200    Μεσολόγγι    26310- 55683/ 55618      
Περιφερειακή Διεύθυνση – 002 Ναύπλιο - Αργολίδας    Ικονίου 6    21100    Ναύπλιο    27520-97568 , 97571      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 003 Τρίπολη - Αρκαδίας    Ελ. Βενιζέλου 4    22100    Τρίπολη    2710-230194 , 230189      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 004 Άρτα - Άρτας    Σκουφά 97    47100    Άρτα    26810-21293-8      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 006 - Κεντρική Αθήνα - Αττικής    Αχαρνών 96    10434    Αθήνα    2108202802/805/829      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 007 Πειραιάς - Αττικής    Ηρώων Πολυτεχνείου 19    18532    Πειραιάς    210-4139363 , 210-4139365      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 008 - Ανατολική Αττική    Λεωφόρος Μαραθώνος και Κρήτης    15351    Παλλήνη    210-6663645      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 009 - Δυτική Αττική    Δήμητρας 59    19200    Ελευσίνα    210-5565501 -2      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 056 - Ανατολική Αθήνα - Αττικής    Γούναρη 22    15343    Αγία Παρασκευή    210-6019805(803 , 808)      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 057 - Δυτική Αθήνα - Αττικής    Μάρκου Μπότσαρη 14    12210    Αιγάλεω    210-5317186 , 5319118      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 058 - Νότια Αθήνα - Αττικής    Κολοκοτρώνη 47    17675    Καλλιθέα    210-9485620 , 210-9485650      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 010 - Πάτρα - Αχαΐας    Αλ. Υψηλάντου 270    26110    Πάτρα    2610-361310/ 361311      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 011 - Λεβαδία - Βοιωτίας    Σοφοκλέους 40    32100    Λειβαδιά    22610-87580      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 012 - Γρεβενά - Γρεβενών    Ευαγγελιστρίας 4    51100    Γρεβενά    24620-87739      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 013 - Δράμα - Δράμας    Διοικητήριο Δράμας    66100    Δράμα    2521351128      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 014 - Ρόδος - Δωδεκανήσου    Γεωργίου Παπανικολάου 8 - 10    85100    Ρόδος    22410- 43281 , -43180      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 015 - Αλεξ/πολη - Έβρου    Βενιζέλου 38    68100    Αλεξανδρούπολη    2551084833      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 016 - Χαλκίδα - Εύβοιας    Προμαχώνος & Σ. Καπνίση    34100    Χαλκίδα    22210-62792-3 / 6308      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 017 - Καρπενήσι - Ευρυτανίας    Ρήγα Φεραίου & Αθανασίου Κυριαζή    36100    Καρπενήσι    22370-80092      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 018 - Ζάκυνθος - Ζακύνθου    Τεμπονέρα 24    29100    Ζάκυνθος    26950-43987 , 26950-43986      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 019 - Πύργος - Ηλείας    Μανωλοπούλου 31 (Διοικητήριο)    27100    Πύργος    26210-20170-3      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 020 - Βέροια - Ημαθίας    Κωτουνίου 8    59100    Βέροια    23310-78180 , 78190      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 021 - Ηράκλειο - Ηρακλείου    Καζάνη 4    71201    Ηράκλειο    2810-246777      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 022 - Ηγουμενίτσα - Θεσπρωτίας    23ης Φεβρουαρίου 21    46100    Ηγουμενίτσα    26650-24771 , 27663 , 25673      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 023 - Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκης    Σαπφούς 3    54627    Θεσσαλονίκη    2310 - 594800      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 024 - Ιωάννινα - Ιωαννίνων    Πυρσινέλλα 4    45332    Ιωάννινα    2651079738-2651083085      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 025 - Καβάλα - Καβάλας    Εθνικής Αντιστάσεως 20    65403    Καβάλα    2510-291248 , 250 , 251 , 636      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 026 - Καρδίτσα - Καρδίτσας    Νικ. Πλαστήρα 62    43100    Καρδίτσα    24410-80150      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 027 - Καστορια - Καστοριάς    Λ. Κύκνων 28 - Αθανασίου Διάκου    52100    Καστορια    24670-21132      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 028 - Κέρκυρα - Κερκύρας    Θεοτόκη 154, 7η Πάροδος    49100    Κέρκυρα    26610-81267 , 26610-81262      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 029 - Αργοστόλι - Κεφαλληνίας    Σταύρου Μεταξά 8    28100    Αργοστόλι    26710-29049      

Περιφερειακή Διεύθυνση - 030 - Κιλκίς - Κιλκίς   
Μητροπόλεως 42   
61100   
Κιλκίς   
23410-27888 , 23410-75326      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 031 - Κοζάνη - Κοζάνης    Διοικητήριο Κοζάνης    50100    Κοζάνη    2461029839      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 032 - Κόρινθος - Κορινθίας    Αγίου Νικολάου 29    20100    Κόρινθος    27410-73284 , 27410-73285      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 033 - Ερμούπολη - Κυκλάδων   
Πετρίδη,Πετρίτση, Πλουτάρχου   
84100    Ερμούπολη    22810-79205 , -80925      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 034 - Σπάρτη - Λακωνίας    Λυκούργου 104-106    23100    Σπάρτη    27310-89173 , 27310-82536      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 035 - Λάρισα - Λάρισας    Κύπρου 12    41221    Λάρισα    2410-539920      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 036 - Αγ. Νικόλαος - Λασιθίου    Λασθένους 15    72100    Άγιος Νικόλαος    28410-89050 , -82843      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 037 - Μυτιλήνη - Λέσβου    Π. Βοστάνη 28    81100    Μυτιλήνη    22510-48310-48320      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 038 - Λευκάδα - Λευκάδας    Στράτου Τσέλιου 16    31100    Λευκάδα    26450-23985 , 26450-26743      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 039 - Βόλος - Μαγνησίας    Κουντουριώτου 4 & Θρακών    38333    Βόλος    24210-94110      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 040 - Καλαμάτα - Μεσσηνίας    Θεμιστοκλέους 106 & Πλατεία Αναλήψεως    24100    Καλαμάτα    27210-63596 , 27210-63680 , -63599      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 041 - Ξάνθη - Ξάνθης    Μ.Καραολή & Σμύρνης    67100    Ξάνθη    25410-84063 , -65416      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 042 - Έδεσσα - Πέλλας    Αγ. Δημητρίου 17    58200    Έδεσσα    23810-51580      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 043 - Κατερίνη - Πιερίας    Βότση 2    60100    Κατερίνη    23510-47210      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 044 - Πρέβεζα - Πρέβεζας    Εθνικής Αντίστασης 121    48100    Πρέβεζα    26820-89632      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 045 - Ρέθυμνο - Ρεθύμνου    Δημοκρατίας 10    74100    Ρέθυμνο    28310-20837 , 28310-20838      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 046 - Κομοτηνή - Ροδόπης    Χαριλάου Τρικούπη 50    69100    Κομοτηνή    25310-81730      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 047 - Σάμος - Σάμου     Θεμ. Σοφούλη & Γράμμου    83100    Σάμος    22730-89657      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 048 - Σέρρες - Σερρών    Βενιζέλου 26    62100    Σέρρες    23210-68012      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 049 - Τρίκαλα - Τρικάλων    Πλούτωνος 8    42100    Τρίκαλα    24310-77141      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 050 - Λαμία - Φθιώτιδας    Βύρωνος 28    35100    Λαμία    22310-66000 , 66001      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 051 - Φλώρινα - Φλώρινας    25ης Μαρτίου 9    53100    Φλώρινα    23850-44646      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 052 - Άμφισσα - Φωκίδας    Ι. Γάτου 38    33100    Άμφισσα    22650-79345 , 22650-72583      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 053 - Πολύγυρος - Χαλκιδικής    Ασκληπιού 28    63100    Πολύγυρος    23710-21895 , -21893      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 054 - Χανιά - Χανίων    Μπονιαλή 2    73133    Χανιά    28210-47101 , 28210-47100      
Περιφερειακή Διεύθυνση - 055 - Χίος - Χίου    Κουντουριώτου 15    82100    Χίος    22710-40155 , 22710-81073 , -81074   
Επιμερισμός των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε Υγειονομικές Επιτροπές

Οι ΠΕ.ΔΙ. Λάρισας, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Πιερίας, Ημαθίας, Φλώρινας, Πέλλας και Κιλκίς να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης και να εξετάζονται από την Α΄ Υγειονομική  Επιτροπή.

Οι ΠΕ.ΔΙ. Χαλκιδικής, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης όπου θα εξετάζονται από την Β΄ Υγειονομική  Επιτροπή η οποία θα εξετάζει και τα αιτήματα της ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης.

Οι ΠΕ.ΔΙ. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Πειραιά προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.

Οι ΠΕ.ΔΙ. Ερμούπολης-Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ρόδου-Δωδεκανήσου  να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Αχαρνών – Κεντρικού Τομέα Αθήνας, προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.

Οι ΠΕ.ΔΙ. Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Παλλήνης προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική  Επιτροπή.

Οι ΠΕ.ΔΙ. Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Καλλιθέας προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική  Επιτροπή.

Οι ΠΕ.ΔΙ. Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Ελευσίνας προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική  Επιτροπή

Οι ΠΕ.ΔΙ. Καρδίτσας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευβοίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ.  Αγ. Παρασκευής προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική  Επιτροπή

Οι ΠΕ.ΔΙ. Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ.  Αιγάλεω προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική  Επιτροπή

Δημοσίευση σχολίου