Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Παιδεία – Μόρφωση : Ομιλία συζήτηση στην Κυψέλη

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Σας προσκαλεί
Παρασκευή 15 Απριλίου ώρα 7.00 μ.μ.
Ομιλία – συζήτηση: Εμμανουήλ Ανδρέας
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Θέμα: Παιδεία – Μόρφωση.
Στην αίθουσα του Συλλόγου. Κυριακή 8 Μαΐου ώρα 7.00 μ.μ.
Γιορτή της Μάνας.
Πλατεία (Εκκλησία) Κυψέλης.
Δημοσίευση σχολίου