Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Προβλήματα υδροδότησης ... Ο Δήμος Αίγινας εκδίδει επείγουσα ανακοίνωση

Ανακοίνωση για το θέμα της υδροδότησης

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αίγινα, 25/07/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιούμε  στους συμπολίτες ότι υπάρχει  σοβαρότατο πρόβλημα με το  θέμα της υδροδότησης στο Νησί  μας, εξαιτίας της άρνησης της  Επιτρόπου Δ. Πειραιά, να εγκρίνει την υπογραφή ενταλμάτων συνδεδεμένων με απευθείας ανάθεση για την μεταφορά του νερού.
Η απευθείας ανάθεση  ήταν ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ, καθότι οι προσφορές κατά την διαγωνιστική διαδικασία ήταν «μη κανονικές», αφού υπερέβαιναν την ενδεικτική τιμή μελέτης.
   Η δημιουργηθείσα κατάσταση ετέθη υπόψη των αρμοδίων Υπουργών, του Περιφερειάρχη Αττικής, του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, των Βουλευτών της Περιφέρειας Ά Πειραιώς και Νήσων, του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Προέδρου ΚΕΔΕ, του Προέδρου ΠΕΔΑ, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Αρχηγού Π.Σ, του Διοικητή του Π.Σ Πειραιά
  Με έγγραφο που  απεστάλη χθες 24/07/2013, ο Δήμος μας  κάλεσε τους αποδέκτες του  κατεπείγοντος εγγράφου μας, όπως αναλάβουν άμεσες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες, για την διαχείριση της σοβούσης κρίσης.
    Με νεότερη ανακοίνωση  θα υπάρξει ενημέρωση των πολιτών.
                                                                                       O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                          ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ.ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ
Δημοσίευση σχολίου