Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Καθαρές οι ακτές της Αίγινας και με επίσημες δειγματοληψίες


ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας
Αίγινα   30  Ιουλίου  2013
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΚΤΕΣ  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΑΙΓΙΝΑΣ


Σας  γνωρίζουμε  ότι,  όπως  προκύπτει  από  τη  δειγματοληψία  που πραγματοποίησαν  Επόπτες  Δημόσιας  Υγείας  της  Δ/νσης  Δημόσιας  Υγείας,  Κοιν.  Μέριμνας,  Υγειονομικού  Ελέγχου  &  Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  της  Περιφερειακής  Ενότητας Νήσων  της  Περιφέρειας Αττικής,  στις  11-6-13  τα  αποτελέσματα  των  μικροβιολογικών  παραμέτρων βρέθηκαν  εντός  των  ορίων  που  προβλέπονται  από  τη  σχετική  νομοθεσία.
Τα  δείγματα  θαλασσινού  νερού  ελήφθησαν  από  τις  εξής  ακτές:

1. Πέρδικα                                                     2. Αιγινήτισσα
3. Μαραθώνας Β’                                          4. Άγιος Βασίλειος (Δ)
5. Άγιος Βασίλειος (Α)                                  6. Αγία Μαρίνα (Δ)
7. Αγία Μαρίνα(Α)                                         8. Αγία Μαρίνα (ΑΡΓΩ)
9. Σουβάλα (Λουτρά)                                  10. Σουβάλα (Λιμένας)
11.Κολώνα (Δ)                                             12. Κολώνα (Α)
13.Πλαζ Αύρα (Μουσείο)                            14. Πλαζ Αύρα (PLAZA)
15.Παναγίτσα
Κατόπιν  αυτού, ενημερώνουμε  τους  πολίτες  μας  ότι  μπορούν  να  κολυμπούν  σε  όποια  ακτή  κολύμβησης  επιθυμούν.
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  Γ.  ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ
                                                                                           ΠΗΓΗ
Δημοσίευση σχολίου