Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Προκήρυξη 40ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημοτικού τραγουδιού και μουσικής στα Λαγκάδια Γορτυνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Δημητσάνα, 1.07.2013
Αρ. Πρωτ. 10777
Τηλ: 2795360330
fax: 2795031855
Ιστοσελίδα: www.gortynia.gov.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
40ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Ο Δήμος Γορτυνίας αγκαλιάζει με ιδιαίτερη θέρμη και αγάπη αυτόν το θεσμό, που
αποτελεί κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, γνωρίζοντας πόσο αναγκαίος είναι σήμερα ο
ρόλος της παράδοσης. Έτσι και εφέτος, γιορτάζοντας τα 40 χρόνια από την ίδρυση
του, είναι στην ευχάριστη θέση να οργανώσει τον 40ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής το Σάββατο 27 Ιουλίου 2013, ώρα 8:00 μ.μ.
στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων Γορτυνίας. Η φετινή διοργάνωση είναι
αφιερωμένη στον εμπνευστή του διαγωνισμού Χρήστο Νικήτα-Στρατολάτη.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μη επαγγελματίες:

α) ερμηνευτές δημοτικών τραγουδιών, (μπορούν να λάβουν μέρος και πολυφωνικά
συγκροτήματα αλλά αποκλείονται οι χορωδίες),
β) μουσικούς, σολίστες παραδοσιακών οργάνων και μουσικά σύνολα (ζυγιές,
κομπανίες κ.λ.π.). Οι μουσικοί (σολίστες) μπορούν να συνοδεύονται και από άλλα
όργανα, είτε της δικής τους επιλογής, είτε από την ορχήστρα του Διαγωνισμού
(Μουσική Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Παυλόπουλος).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή ανηλίκων είναι απαραίτητη η άδεια του κηδεμόνα σε έντυπη
υπεύθυνη δήλωση.
Στην Προκριματική Φάση του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμμετέχουν
με τρία κομμάτια δημοτικής μουσικής ενώ όσοι προκριθούν στην τελική φάση θα
διαγωνισθούν με ένα μόνο κομμάτι που θα επιλέξει η Κριτική Επιτροπή.
ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ
Οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν με ένα μόνο μουσικό κομμάτι.
Τα τραγούδια, ή τα ενόργανα κομμάτια που θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενοι
πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από το ρεπερτόριο της ανώνυμης λαϊκής

Page 2
δημιουργίας, δηλαδή να είναι γνήσια παραδοσιακά και όχι διασκευές ή νεώτερες
δημοτικοφανείς συνθέσεις.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικώς στο Δήμο Γορτυνίας,
Δημητσάνα Αρκαδίας, Τ.Κ. 220 07, μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 και με την
ένδειξη ΓΙΑ ΤΟΝ 40ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ή στο e-mail του Δήμου μας
culture@gortynia.gov.gr μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 ή αυτοπροσώπως
στα γραφεία του Δήμου Γορτυνίας μέχρι το Σάββατο 27 Ιουλίου 2013 και ώρα
11:00 π. μ. τα εξής:
1. Τη σχετική αίτηση συμμετοχής στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά τους
στοιχεία και πληροφορίες για τα κομμάτια με τα οποία θα διαγωνιστούν.
2. Μια έντυπη υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι αποδέχονται
όλους τους όρους της προκήρυξης, ότι το έργο με το οποίο διαγωνίζονται είναι
προϊόν της ανώνυμης δημιουργίας (παραδοσιακό) και συνεπώς ελεύθερο
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και απαιτήσεων τρίτων. Επίσης ότι
αποδέχονται την έκδοσή του σε δίσκο ακτίνας (cd) και ότι εκχωρούν στο Δήμο
Γορτυνίας την άδεια για την ραδιοφωνική, τηλεοπτική και πάσης άλλης φύσεως
εκμετάλλευσή του.
3. Ένα δίσκο ακτίνας (cd) στα οποία θα έχουν ηχογραφήσει τα τρία (3) κομμάτια με
τα οποία θα διαγωνιστούν στην προκριματική φάση.
Επίσημη ένδειξη εμπρόθεσμης αποστολής των συμμετοχών αποτελεί η σφραγίδα του
Ταχυδρομείου ή η παραλαβή τους από το Πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας.
Έντυπα αιτήσεων, προκηρύξεις και όλο το πληροφοριακό υλικό μπορείτε να το
βρείτε σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Γορτυνίας καθώς και στο internet,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gortynia.gov.gr, και www.discovergortynia.gr
καθώς και σε άλλες ιστοσελίδες της Αρκαδίας.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε ν’ απευθύνεστε στα
τηλέφωνα: 2795360330, 2795360313 fax:2795031855.
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας όρισε την ειδική τριμελή Κριτική Επιτροπή του 40ου
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής, που
απαρτίζεται από επιστήμονες του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με
επικεφαλής την Διευθύντρια κ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη.
Επίσης στον 40ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής
συνεργάζονται:
Μουσική Επιμέλεια
Κωνσταντίνος Παυλόπουλος
Καλλιτεχνική Διεύθυνση:
Κωνσταντίνος Παυλόπουλος
Παρουσίαση:
Πηνελόπη Γαβρά

Page 3
Η Κριτική Επιτροπή στην Προκριματική Φάση του Διαγωνισμού θα ακούσει όλους
τους υποψήφιους και θα επιλέξει απ’ αυτούς κατά την κρίση της, τις καλύτερες
συμμετοχές για την Τελική Φάση του Διαγωνισμού (Λαγκάδια, Σάββατο 27 Ιουλίου
2013).
Για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει και δεν ρυθμίζεται στον παρόντα κανονισμό θα
αποφασίσει η Επιτροπή κατά πλειοψηφία.
ΒΡΑΒΕΙΑ
Θεσπίζονται συνολικά τρία (03) βραβεία και κατανέμονται ως εξής:
1. Bραβείο καλύτερης ερμηνείας δημοτικού τραγουδιού για νέους έως 18 ετών.
(συνοδεύεται από τα ποσά : 1ο βραβείο 500,00€, 2ο βραβείο 300,00€, 3ο βραβείο
200,00€).
2. Βραβείο καλύτερης ερμηνείας δημοτικού τραγουδιού για ενήλικες.
(συνοδεύεται από τα ποσά : 1ο βραβείο 500,00 €, 2ο βραβείο 300,00€, 3ο βραβείο
200,00€).
3. Bραβείο καλύτερης εκτέλεσης παραδοσιακού μουσικού οργάνου.
(συνοδεύεται από τα ποσά : 1ο βραβείο 500,00 €, 2ο βραβείο 300,00€, 3ο βραβείο
200,00€).
Η ανακοίνωση και η απονομή των βραβείων θα γίνουν μετά το τέλος του
διαγωνισμού.
Οι καλύτερες ερμηνείες και εκτελέσεις θα εκδοθούν σε δίσκο ακτίνας (cd) με τη
φροντίδα του Δήμου Γορτυνίας.
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας
Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος

Page 4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
.
Τηλ: 2795360330
fax: 2795031855
Ιστοσελίδα: www.gortynia.gov.gr
40ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ..................................................................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ .............................................................................................................
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ....................................................................................................
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ...................................................................................................
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ………………………………………………………………
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ …………………………………………………….............
Τ.Κ. ……………. ΠΟΛΗ …………………………………………………………...
ΤΗΛ. (ΣΤΑΘΕΡΟ) …………………….. ΚΙΝΗΤΟ………………………….............
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ……………………………………………………..
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ
α) για τους ερμηνευτές
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………

Page 5
β) για τους εκτελεστές παραδοσιακών μουσικών οργάνων
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
Αναλαμβάνω την υποχρέωση να έρθω, με δικά μου έξοδα στο χώρο του διαγωνισμού,
στα Λαγκάδια.
Επίσης δηλώνω ότι παραχωρώ τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από την
εκτέλεση ή ερμηνεία των κομματιών που θα προκριθούν στον 40
ο
Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής προκειμένου να κυκλοφορήσει cd
από το Δήμο Γορτυνίας καθώς και για τη ραδιοφωνική, τηλεοπτική και πάσης φύσεως
εκμετάλλευσή του και ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος η αίτηση να υπογραφεί από τον κηδεμόνα
του.
(ημερομηνία )
(υπογραφή)
Σημ. Αν έχετε περισσότερα στοιχεία για την ιστορική προέλευση και εκτέλεση των
κομματιών

Δημοσίευση σχολίου